Yleistä

Kiteen Lämpö Oy on lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö Kiteellä. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %.

Toimintakertomus 2014

Kiteen Lämpö Oy:n toimisto sijaitsee osoitteessa Arppentie 26 b. Yhtiöllä on kaksi lämpökeskusta, joista toinen sijaitsee Arppentiellä ja toinen Selkueella.

Tutustu esitteeseemme

Kaukolämpö

Kaukolämpötoiminta alkoi Kiteellä vuonna 1981. Yhtiömuotoisena se alkoi 1.1.1985.

Yhtiöllä on tällä hetkellä 158 asiakasta, jotka jakautuvat seuraavasti:

Tyyppi   kpl  
omakotitalot   18  
rivitalot   26  
kerrostalot   52  
teollisuusrakennukset   6  
julkiset rakennukset   29  
liikerakennukset   22  
muut   5  
Yhteensä   158  

 

Lämmöntuotannosta noin 95 % tehdään kotimaisilla polttoaineilla. Yhtiön taloudellinen ja teknillinen tilanne on vakaa.

Vuoden 2013 käytetyt polttoaineet jakautuvat seuraavasti: 

 

 

Asukkaita kaukolämmön piirissä on noin 3 000 henkilöä ja lämmitettävää tilavuutta 1 058 066 m³.

Maanalaisia kaukolämpöjohtoja on 22 014 m ja lämmön myynti on noin 41 000 MWh/vuosi.

Lämpökeskus

Lämpökeskukset sijaitsevat Arppentiellä ja Selkueella Karhuntiellä. Arppentien lämpökeskus on tyypiltään kaasutuslämpökeskus. Polttoaineet, lähinnä hake ja palaturve, kaasutetaan häkäkaasuksi kaasugeneraattorissa. Häkä poltetaan kuten maakaasu tai öljy tulitorvi- tuliputkikattilassa. Lämpökeskus valmistui vuonna 1986 ja sen teho on 6 MW. Arppella verkkoon ostetaan myös Biokymppi Oy:n tuottamaa lämpöä jonka se tekee erilliskerätystä biojätteestä tuotetusta biokaasusta ja kaatopaikalta kerätystä kaatopaikkakaasusta.

kaasukattila x_web.jpg

Selkueen lämpökeskus on Laatukattila Oy:n toimittama, ja se valmistui vuoden 2011 alussa. 5 MW KPA-kattila on kaasunpolttoon perustuva arinakattila. Polttoaineena on lähinnä hake ja palaturve.

Koko toiminnan ajan on pääpolttoaineena ollut metsähake. Se on lähinnä metsän harvennuspuusta tehtyä kokopuuhaketta.

Vuositasolla jakauma öljylle oli pitkään 25 % ja kiinteille polttoaineille 75 %. Selkueen lämpölaitoksen valmistumisen myötä kotimaisten polttoaineiden osuus on noussut jopa yli 95 %.

Lämpökeskukset toimivat osan ajasta miehittämättöminä. Illan ja yön varallaolopalvelut yhtiö ostaa kiinteistövalvontaa suorittavalta yhtiöltä, jossa on ammattitaitoinen henkilökunta hälytystapahtumiin. Tämän yhtiön henkilökunta toimii myös lämpöyhtiön “varahenkilökuntana”.

Selkueen lämpökeskuksella turvataan lämmöntuotannon kasvu, ja toiminnan kustannustehokkuus saadaan hyödynnettyä. Kaukolämpöverkoston laajentuminen mahdollistaa uusien asiakkaiden liittymisen.

Huippu- ja varatehoa tuottavat öljykattilat.

Lämpökeskukset ovat toimineet hyvin, ja käyttöhäiriöitä (hälytysluontoisia) on vähän.

Yhteystiedot

Käynti- ja postiosoite

Kiteen Lämpö Oy
Arppentie 26 B
82500 KITEE

040 105 1350 Päivystys

Arppentien lämpökeskus
Arppentie 24

Selkueen lämpökeskus
Karhutie 4

Henkilöstö

Ilkka Hämäläinen
Toimitusjohtaja
050 5988 492
 

Erkki Komulainen
Laitosmies
040 105 1352
 

Ilpo Kettunen
Laitosmies
040 105 1351
 

Jukka Timonen
Laitosmies
040 105 1353
 

Lauri Heiskanen
Laitosmies
040 105 1010
 

 
Laitosmiesten omat postit etunimi.sukunimi@kiteenlampo.fi
Kun haluat kaukolämpöasiakkaaksi, ota yhteys toimitusjohtajaan.

Yhteydenottolomake

Viesti*
 
Nimi*
 
Yritys
 
Puhelin*
 
Sähköposti*